Butelki farmaceutyczne z PET

ToSupportYou oferuje butelki farmaceutyczne z PET, bezbarwne lub oranżowe, o pojemności od 10ml do 500ml, z gwintem PP18 / PP28, wraz z nakrętkami z pierścieniem gwarancyjnym (tamper-evident), opcjonalnie z wkładką ze spienionego PE, funkcją zabezpieczającą przed niepożądanym dostępem dziecka (child-resistant).

Butelki posiadają deklaracje producentów do kontaktu z żywnością (food-contact) zgodnie z EU 10/2011 a także zgodności z wymaganiami EurPh 3.2.2. Produkowane w warunkach czystych (clean room’ach) zgodnie z ISO 15378.

Producenci nakrętek zabezpieczających przed niepożądanym dostępem dziecka (child-resistant) potwierdzają zgodność z ISO 8317.

butelki farmaceutyczne PET

butelki farmaceutyczne PET